HISTORIE

Infecties en zwangerschap: Toen en nu

Door de eeuwen heen waren zwangerschap en baring gevaarlijke avonturen. Doodgeboorte en sterfte na de geboorte van zowel moeder als kind kwamen frequent voor. Waarom het goed of fout ging, bleef lange tijd duister en werd aan bovenmenselijke invloeden toegeschreven. Inmiddels is er veel veranderd, maar liggen infecties nog steeds op de loer.

Maarten Schutte, oud-opleider gynaecologie en obstetrie

HISTORIE

Infecties en zwangerschap: Toen en nu

Door de eeuwen heen waren zwangerschap en baring gevaarlijke avonturen. Doodgeboorte en sterfte na de geboorte van zowel moeder als kind kwamen frequent voor. Waarom het goed of fout ging, bleef lange tijd duister en werd aan bovenmenselijke invloeden toegeschreven. Inmiddels is er veel veranderd, maar liggen infecties nog steeds op de loer.

Maarten Schutte, oud-opleider gynaecologie en obstetrie

In oude geschriften staan veel wonderlijke adviezen ten aanzien van zwangerschap en baring. In de 12e eeuw werd in de Trotula (drie teksten over geneeskunde bij vrouwen, red) een en ander geschreven over zwangerschap, baring en verzorging van de pasgeborene. Uit de 15e eeuw zijn diverse bronnen in het Middelnederlands bewaard gebleven, waaronder ‘Der vrouwen heimelijckheit’¹ en ‘Roesslin’s Rosegarten’, dat in 1528 in het Nederlands vertaald werd². Veel magie en weinig wetenschap bevatten deze geschriften. Men adviseerde weeën te versterken, bloedingen te stelpen en stuitliggingen te verhelpen met amuletten, adelaarsstenen, toverwoorden en gebeden.

: pas in de 19e eeuw werd bewezen dat ziekte veroorzaakt kan worden door het binnendringen van externe partikels.

Handen wassen Hoe hoog de moedersterfte in het verleden – zelfs in de 17e en 18e eeuw – was, is onbekend. Pas tegen het einde van de 18e eeuw kwamen er statistieken uit enkele grote klinieken, zoals de Universiteitskliniek in Wenen. Onder conservatief beleid waren er toen op 71.393 bevallingen 837 gevallen van moedersterfte (1,2%). Vanaf 1833, onder leiding van professor Klein, steeg het aantal ingrepen en onderzoekingen. Maar als gevolg daarvan steeg in de periode 1841-1847 ook de moedersterfte tot 9,9% en later zelfs tot 15,8%. In 1847 kwam de fameuze maatregel van de Semmelweis. Deze Hongaarse arts stelde het wassen van handen verplicht vóór een inwendig onderzoek bij een barende³. Semmelweis toonde aan dat de hoge moedersterfte werd veroorzaakt door de verloskundige hulpverleners zelf, die na obductie van een overleden moeder ‘giftige deeltjes’ overbrachten door vervolgens inwendig onderzoek te doen bij vrouwen die aan het baren waren. Door desinfectie van handen en kleding daalde de moedersterfte weer naar 1,2%. De niet erg tactvolle wijze waarop Semmelweis zijn collega’s confronteerde met zijn bevindingen in 1861 stuitte op veel weerstand en ongeloof. Wetenschappelijke argumenten werden aanvankelijk genegeerd. Pas in de 19e eeuw werd bewezen dat ziekte veroorzaakt kan worden door het binnendringen van externe partikels.

Penicilline Een keerpunt in de behandeling van bacteriële infecties kwam met de uitvinding van penicilline in 1928 door Flemming, Florey en Chain. Bacteriële infecties waren en zijn een risico voor moeder en kind. Na het breken van de vliezen kan een infectie bij de moeder overgedragen worden op het kind. Dat was vooral aan de orde toen het nog gebruikelijk was inwendig onderzoek te doen na het breken van de vliezen, ook als de bevalling nog niet op gang was gekomen. Met die handeling bleek het risico op sterfte door infectie bij het kind meer dan te verdubbelen als het kind niet binnen 24 uur werd geboren. Dat beleid is nu aangepast. Syfilis Penicilline bood ook uitkomst in de behandeling van syfilis (lues); een seksueel overdraagbare aandoening veroorzaakt door de bacterie Spirocheet. Na de ontdekking van Amerika namen zeelieden deze ziekte mee naar Europa, waar deze zich eind 15e eeuw zeer snel verspreidde. Als een vrouw zwanger was, terwijl zij was geïnfecteerd, kon dat sterfte van de vrucht en dus een miskraam in alle stadia van de zwangerschap veroorzaken. Werd het kind levend geboren, dan kon het door syfilis veroorzaakte afwijkingen hebben. Paul Ehrlich ontwikkelde rond 1909 het eerste chemotherapeuticum, Salversan®, dat effectief was als behandeling, maar ook erg toxisch. Penicilline bleek wel een veilige behandeling. Zwangeren worden sinds de jaren 50 van de vorige eeuw gescreend op deze aandoening. Hiv en aids Een vergelijkbare historie betreft aids. In 1983 werd de verwekker ervan, hiv (humane immunodeficiency virus), ontdekt. Dit virus, dat wordt overgedragen via seksueel contact en besmette naalden, kan ook door de moeder overgebracht worden naar haar kind. Dat gebeurt meestal niet gedurende de zwangerschap, maar tijdens de geboorte of door borstvoeding. In 1999 kwam een korte kuur op de markt voor geïnfecteerde zwangeren, waardoor de kans op hiv bij de pasgeborene enorm afnam. In het standaard bloedonderzoek bij zwangere vrouwen zit sinds 2004 ook de HIV test. Inmiddels komt in Nederland de overdracht van hiv van moeder op kind nog nauwelijks voor. De kans is kleiner dan 1% als de moeder tijdens de zwangerschap behandeld wordt met hiv-remmers. Als bij de vrouw gedurende haar zwangerschap in het bloed geen virus aantoonbaar is geweest, kan zij indien gewenst borstvoeding geven.

Semmelweis toonde aan dat de hoge moedersterfte werd veroorzaakt door de verloskundige hulpverleners zelf, die na obductie van een overleden moeder ‘giftige deeltjes’ overbrachten door vervolgens inwendig onderzoek te doen bij vrouwen die aan het baren waren. Door desinfectie van handen en kleding daalde de moedersterfte weer naar 1,2%.

Hepatitis B en rode hond Infecties zijn nog steeds een risico voor moeder en kind. In het standaard onderzoek bij zwangere vrouwen wordt bloed gescreend op onder andere hepatitis B. Het nut daarvan is onomstreden, want hepatitis B is een virale aandoening die niet met antibiotica behandeld kan worden. De beste methode om virusinfecties te bestrijden is vaccinatie. In Nederland functioneert een grondig vaccinatieprogramma, maar desondanks kunnen kinderen bij de bevalling hepatitis B oplopen. Dan is een zo vroeg mogelijke behandeling van belang voor de prognose. Een aantal virussen kan tijdens de zwangerschap de placenta passeren. Een voorbeeld daarvan is het rubellavirus dat rode hond veroorzaakt en ernstige afwijkingen kan veroorzaken bij het ongeboren kind. Rubellavaccinatie beschermt daartegen en is om die reden opgenomen in het vaccinatieprogramma.

COVID-19 Vanaf begin 2020 heerst wereldwijd een COVID-19-pandemie. Reeds een jaar later kwamen effectieve vaccins beschikbaar. Het kostte tijd om gegevens te verzamelen over zwangeren. Intussen weten we dat vaccins veilig zijn voor moeder en kind. En dat COVID-19 (met name de deltavariant) ernstiger kan verlopen bij zwangeren. Daarnaast kan een COVID-19-infectie de placenta veranderen, wat geassocieerd is met intra uteriene sterfte. Niettemin is er veel onzekerheid onder zwangeren en wordt het advies van de LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) en de betrokken beroepsverenigingen¹⁰ om vooral wel het vaccin te nemen lang niet altijd gevolgd. Er blijkt nog steeds een kloof te bestaan tussen ‘geloof of overtuiging’ en ‘wetenschap’.

Referenties: 1. Magreet Brandsma. Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4781 2. R. van Hee. In Ziek of gezond ten tijde van keizer Karel. Gent, Academia Press, 2000 IV+336. Blz 279 3. Prof. Dr. GJ. Kloosterman in CG. Schrader’s Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745. p 56-57. Editor MJ. Van Lieburg 1984 4. Louis-Ferdinand Céline. Het leven en werk van Philip Ignaz Semmelweis (1818-1865). Arbeiderspers 1986 5. MF Schutte, PE Treffers, GJ.Kloosterman, S.Soepatmi. Management of premature rupture of membranes: The risk of vaginal examination to the infant. Am J of obstet & gynec 1983;146:369-400 6. RW Vreede, M van Westrenen, LJ Wammes. Infectieziekten in historisch perspectief: kliniek, diagnostiek en therapie van sifilis. Tijdschr infect 2019;14(4) 139-45 7. https://aidsfonds.nl/over-hiv-aids/wat-zijn-hiv-en-aids/geschiedenis-van-hiv-en-aids/ 8. Coronavaccin tijdens de zwangerschap (lareb.nl) 9. Corona bij ongevaccineerde zwangeren. Jop de Vrieze & Zvezdana Vukojevic. De Groene Amsterdammer 16 december 2021 jaargang 145 Nr 50-52:20-23 10. Standpunt. Vaccinatie tegen Covid-19 rondom kinderwens, zwangerschap en kraambed 22 april 2021. NVOG in samenwerking met KNOV, NVK, NVMM, RIVM, VHIG en Patiëntenfederatie Nederland. Update 17 december 2021

Op de hoogte blijven van het laatste

nieuws van Wetenschap@OLVG?

Deel dit artikel in je netwerk

Op de hoogte blijven van het laatste

nieuws van Wetenschap@OLVG?

Deel dit artikel in je netwerk