KWALITEIT EN WETENSCHAP

Makkelijker de

spelden in de

hooiberg vinden

KWALITEIT EN WETENSCHAP

Makkelijker de spelden

in de hooiberg vinden

Toen promovendus Psychiatrie Noralie Schonewille bezig was met de subsidieaanvraag voor haar onderzoek naar het in kaart brengen van onbedoelde zwangerschappen, werd haar gevraagd of ze mee wilde doen aan de pilot om de zoekmachine CTcue te testen. ‘Dat kwam echt als geroepen. Het samenstellen van patiëntgroepen voor mijn onderzoek was anders heel tijdrovend geweest.’

Judith Vocking

In CTcue kun je door middel van zoekopdrachten datasets uit Epic generen ten behoeve van patiëntonderzoek en kwaliteitsverbetering. Op basis van in- en exclusiecriteria is het mogelijk patiënten te selecteren en data te zoeken in medische dossiers binnen zowel vaste velden als vrije tekst. Direct naar de patiënt herleidbare gegevens worden gefilterd, zodat individuele patiëntgegevens niet zichtbaar zijn. En doordat zoekopdrachten hergebruikt kunnen worden, is het mogelijk sneller kwaliteitsindicatoren te vinden. Na een pilot van een jaar werd het programma afgelopen najaar door OLVG aangekocht.

Grote groep Ariena Rasker, die als onderzoeksassistent bij het onderzoeksbureau van Orthopedie werkt, deed ook mee aan de pilot. Ze vergeleek de uitkomsten van een handmatig verzamelde database met eenzelfde database nagebouwd in CTcue. De resultaten waren zodanig, dat een subsidieaanvraag bij het innovatiefonds volgde om enerzijds instructiemateriaal voor CTcue te maken en anderzijds een database met CTcue te ontwikkelen om prothese-infecties te monitoren en verminderen. ‘Deze complicatie komt weinig voor, maar is voor de patiënt en de zorg zeer belastend. Wil je er inzicht in krijgen, dan moet je uit een grote database putten. CTcue heeft dan echt meerwaarde. Je kunt meer patiënten includeren dan wanneer je handmatig te werk zou gaan. Dat maakt je studie sterker.’

Pdf’s Schonewille herkent dit fenomeen, dat je zou kunnen typeren als het zoeken naar spelden in een hooiberg. ‘Voordat ik aan mijn onderzoek

begon, dacht ik: ‘Hoe moet ik van al die duizenden vrouwen de zwangerschapsintentie vinden?’.’ CTcue leek de oplossing, alleen kwam ze er snel achter dat dat voor haar onderzoek nét iets anders lag. ‘CTcue zoekt in alle vrije tekst in Epic – dus in alles wat een zorgverlener opschrijft – maar pdf’s neemt het niet mee. En laten meldingen van onbedoelde zwangerschappen nou juist meestal in zwangerschapskaarten staan en dat zijn pdf’s.’ Samen met de mensen van CTcue ging ze aan de slag om het zoeken in pdf’s toch mogelijk te maken. Dat was een flinke klus, omdat alle persoonlijke informatie op de kaarten geblokkeerd moest worden en het format van de kaarten per praktijk verschilde. Maar het lukte. ‘Mijn dataset omvat 25.000 vrouwen. Van 10.000 is het gelukt de zwangerschapskaart in CTcue te krijgen, voor de anderen moet ik handmatig door Epic.’

Puzzel Dat je er niet aan ontkomt ook nog handmatig te moeten zoeken, beaamt Rasker. Een goede opzet van je database in CTcue helpt wel die groep zo klein mogelijk te maken, zegt zij, maar dat kost tijd. ‘Je moet achterhalen hoe zorgverleners bepaalde zaken in het dossier noteren. Soms zijn er meerdere termen voor een handeling of een materiaal. Mensen kunnen ook spelfouten maken. Het is dus best een puzzel om je zoektermen te formuleren.’ Met een deel van het subsidiegeld gaat Rasker een draaiboek maken met tools en instructies. Zo hoopt ze het voor andere CTcue-gebruikers makkelijker te maken.

We hopen vrouwen te ondersteunen in het zwanger worden op een voor hen goed moment

We hopen vrouwen te ondersteunen in het zwanger worden op een voor hen goed moment

We hopen vrouwen te ondersteunen in het zwanger worden op een voor hen goed moment

Monitoren ‘Uiteindelijk wil Rasker met haar onderzoek een format ontwikkelen dat ieder jaar door de Orthopedie gebruikt kan worden om infecties in de operatiegroep te monitoren en te kijken of wijzigingen in de behandeling effect hebben. ‘Het voordeel van CTcue is dat we data van de hele groep kunnen bekijken en niet slechts van een selectie. En dat die groep alleen OLVG-patiënten bevat met hun specifieke karakteristieken en co-morbiditeit.’

Winst Schonewille wil met haar data achterhalen of vrouwen met psychische klachten vaker onbedoeld zwanger worden. ‘Onbedoelde zwangerschappen brengen risico’s met zich mee. Moeders ontwikkelen vaker een postpartum depressie en baby’s hebben meer te maken met bijvoorbeeld vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en problemen door een minder optimale moeder-kindbinding. Het is dus zinnig om te streven naar een goede timing.’ Op basis van de resultaten van het onderzoek wil zij een soort family check ontwikkelen, waarbij al vroeg in het traject met vrouwen besproken wordt of ze een kinderwens hebben. ‘Ons doel is niet zwangerschappen voorkomen. We hopen vrouwen te ondersteunen in het zwanger worden op een voor hen goed moment. Daar valt echt nog winst te behalen.’

Prothese-infecties komen weinig voor, maar zijn voor de patiënt en de zorg zeer belastend

Prothese-infecties komen weinig voor, maar zijn voor de patiënt en de zorg zeer belastend

Prothese-infecties komen weinig voor, maar zijn voor de patiënt en de zorg zeer belastend

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws van Wetenschap@OLVG?

Deel dit artikel in je netwerk