ABSTRACT

Piter Oosterhof, ziekenhuisapotheker

Twee pillen in plaats van één bespaart kosten hiv-behandeling

Ziekenhuisapotheker Piter Oosterhof won tijdens de OLVG-wetenschapsweek de posterprijs voor dit onderzoek.

P. Oosterhof1-4, M. van Luin2, K. Brinkman3, D. Burger4

Inleiding Antiretrovirale combinatietherapie (cART) wordt door een toenemend aantal hiv-patiënten gebruikt. Het betreft een levenslange therapie die veelal bestaat uit één tablet, een zogenaamde single-tablet regimen (STR), vaak bestaande uit drie werkzame stoffen en spécialité. Deze medicatie beslaat een groot deel (73%) van de chronische hiv-zorgkosten. Door het doelmatig inzetten van generieke ART kunnen we een aanzienlijke kostenbesparing creëren. Het veranderen van de therapie van een regime met één tablet (STR) naar een regime met twee tabletten (two-tablet regimen (TTR)) kan 30% aan medicijnkosten besparen, wat overeenkomt met €3.000,- per patiënt per jaar. De doelstellingen van het SPLIT-onderzoek zijn het bestuderen van (1) patiëntacceptatie van het splitsen van hiv-medicatie; (2) of het splitsen van een STR naar een TTR de therapietrouw beïnvloedt; (3) tevredenheid rondom de behandeling en (4) kostenbesparing van deze switch.

Methode In een multicenter cohortonderzoek werden alle patiënten geïncludeerd die in de periode december 2018 tot september 2019 Triumeq®, Atripla® of Eviplera® gebruikten in het Radboudumc, Amsterdam UMC locatie AMC, Rijnstate, Isala klinieken en OLVG. Patiënten werden door zorgverleners tijdens het reguliere consult voorgesteld om hun STR op te splitsen in een TTR, conform lokaal beleid. Na inclusie werd een gevalideerde vragenlijst verzonden om de acceptatie, de zelf gerapporteerde therapietrouw en de tevredenheid rondom de hiv behandeling (SF12 & HIVTSQ) te meten. Na 3 en 12 maanden werden de vragenlijsten herhaald. De kostenbesparing werd berekend aan de hand van Nederlandse geneesmiddelenprijzen.

Resultaten In totaal werden 283 patiënten geïncludeerd. Honderdzevenenvijftig van de 283 patiënten (55%) stemden ermee in om te splitsen. Gedurende het eerste jaar van follow-up switchten 22 van de 157 (14%) patiënten terug naar een STR, vanwege milde bijwerkingen. De resultaten van vragenlijsten (n=171, 95 bij de TTR en 76 bij de STR) lieten geen significant verschil zien in kwaliteit van leven en tevredenheid over de hiv-behandeling tussen beide groep. Gedurende het eerste jaar waren de medicijnkosten €306.802,- lager in vergelijking met als alle patiënten een STR hadden gebruikt.

Conclusie Een proactief beleid voor het spitsen van een single-tablet regimen naar een two-tablet regimen bij patiënten die leven met hiv is succesvol. We rapporteren een hoge mate van acceptatie (55%), geen verschil in de uitkomsten op de vragenlijsten en een hoge kostenbesparing.

  1. Apotheek OLVG
  2. Apotheek Universitair Medisch Centrum Utrecht
  3. Interne Geneeskunde OLVG
  4. Apotheek Radboud Universitair Medisch Centrum

Ook onderzoeksresultaten publiceren?

Deel dit artikel in je netwerk

Ook onderzoeksresultaten publiceren?

Deel dit artikel in je netwerk