VERPLEEGKUNDIGE AFSTUDEERPRIJS

Een vochtbalans bijhouden; wat zijn de knelpunten?

Cardiac Care-verpleegkundige Gerbert Kremers won tijdens het verpleegkundig minisymposium in OLVG de publieksprijs voor zijn afstudeerscriptie. Hij inventariseerde de knelpunten die verpleegkundigen ondervinden bij het bijhouden van een vochtbalans en deed op basis daarvan aanbevelingen.

Judith Vocking

Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen?

‘Bij patiënten met chronisch of acuut hartfalen – decompensatio cordis – is een gebalanceerde vochtintake belangrijk. Daarom moet de vochtbalans voor deze patiënten goed bijgehouden worden. In de praktijk gaat dat echter niet altijd optimaal. Dit kan leiden tot complicaties en een langere ligduur. Ook veroorzaakt het soms irritatie bij collega’s onderling. Iedereen wilde het probleem graag aanpakken, maar niemand wist waar te beginnen. Ik vond het een mooi onderwerp voor het afstudeeronderzoek dat ik ter afronding van mijn opleiding tot Cardiac Care-verpleegkundige moest doen.’

Hoe heb je je onderzoek aangepakt?

‘Met behulp het Ishikawa model, heb ik gestructureerd alle knelpunten in kaart gebracht. Vervolgens ben ik gaan kijken welke knelpunten plus oorzaken in de literatuur beschreven waren. Tot slot heb ik collega-verpleegkundigen geïnterviewd of zij de door mij geïnventariseerde knelpunten herkenden als oorzaken voor het niet volledig kunnen bijhouden van een vochtbalans.’

Wat waren je belangrijkste bevindingen?

‘Zowel in de literatuur als de interviews komt kennistekort als belangrijk knelpunt naar voren. Iedereen is wel op de hoogte van de relevantie van het bijhouden van een vochtbalans. Maar als het bijvoorbeeld gaat over bloedproducten en sondevoeding of het bijhouden van de vochtintake van een patiënt met een vochtbeperking, is er onduidelijkheid wat er genoteerd moet worden. Ook ontbreekt het aan duidelijke afspraken bij wie een vochtbalans moet worden bijgehouden. Verder blijkt dat het bijhouden van de vochtbalans in EPIC niet altijd makkelijk gaat. Als verpleegkundige moet je eerst van alles aanklikken, voordat je daadwerkelijk kunt registreren. Op een acute afdeling als de CCU ontbreekt het daarvoor vaak aan tijd. Ook vroegen verpleegkundigen zich af of voor een bepaalde patiëntencategorie dagelijks wegen geen alternatief kan zijn voor het bijhouden van de vochtbalans.’

Krijgen jouw bevindingen een vervolg?

‘Wat betreft EPIC hoop ik dat er verbetering komt nu we zijn gaan werken met de Rover-app. Daardoor kunnen we aan het bed van de patiënt direct op de telefoon registraties doen. Wat nog niet in de planning staat, maar wel goed zou zijn, is het geven van klinische lessen aan verpleegkundigen en voedingsassistenten om de kennis te verbeteren. Daarnaast is besloten een vervolgonderzoek te starten naar dagelijks wegen als alternatief voor het bijhouden van de vochtbalans. Daar moet dan ook een implementatieplan uit voortkomen. Een student gaat dit project oppakken of ik zelf. Want hoewel het afstudeeronderzoek veel werk was, heb ik de smaak wel te pakken gekregen.’

Hoe was het om de publieksprijs te winnen?

‘Bij ons op de afdeling moeten studenten standaard hun scriptie insturen voor de verpleegkundige afstudeerprijs. Eerst dacht ik: ‘Is dat nou wel nodig?’, maar nu ben ik er blij om. Natuurlijk is het leuk als je werk op deze manier wordt gewaardeerd, maar het stimuleert ook anderen om onderzoek te doen.’

VERPLEEGKUNDIGE AFSTUDEERPRIJS

Een vochtbalans bijhouden; wat zijn de knelpunten?

Cardiac Care-verpleegkundige Gerbert Kremers won tijdens het verpleegkundig minisymposium in OLVG de publieksprijs voor zijn afstudeerscriptie. Hij inventariseerde de knelpunten die verpleegkundigen ondervinden bij het bijhouden van een vochtbalans en deed op basis daarvan aanbevelingen.

Judith Vocking

Waarom heb je voor dit onderwerp gekozen?

‘Bij patiënten met chronisch of acuut hartfalen – decompensatio cordis – is een gebalanceerde vochtintake belangrijk. Daarom moet de vochtbalans voor deze patiënten goed bijgehouden worden. In de praktijk gaat dat echter niet altijd optimaal. Dit kan leiden tot complicaties en een langere ligduur. Ook veroorzaakt het soms irritatie bij collega’s onderling. Iedereen wilde het probleem graag aanpakken, maar niemand wist waar te beginnen. Ik vond het een mooi onderwerp voor het afstudeeronderzoek dat ik ter afronding van mijn opleiding tot Cardiac Care-verpleegkundige moest doen.’

Hoe heb je je onderzoek aangepakt?

‘Met behulp het Ishikawa model, heb ik gestructureerd alle knelpunten in kaart gebracht. Vervolgens ben ik gaan kijken welke knelpunten plus oorzaken in de literatuur beschreven waren. Tot slot heb ik collega-verpleegkundigen geïnterviewd of zij de door mij geïnventariseerde knelpunten herkenden als oorzaken voor het niet volledig kunnen bijhouden van een vochtbalans.’

Wat waren je belangrijkste bevindingen?

‘Zowel in de literatuur als de interviews komt kennistekort als belangrijk knelpunt naar voren. Iedereen is wel op de hoogte van de relevantie van het bijhouden van een vochtbalans. Maar als het bijvoorbeeld gaat over bloedproducten en sondevoeding of het bijhouden van de vochtintake van een patiënt met een vochtbeperking, is er onduidelijkheid wat er genoteerd moet worden. Ook ontbreekt het aan duidelijke afspraken bij wie een vochtbalans moet worden bijgehouden. Verder blijkt dat het bijhouden van de vochtbalans in EPIC niet altijd makkelijk gaat. Als verpleegkundige moet je eerst van alles aanklikken, voordat je daadwerkelijk kunt registreren. Op een acute afdeling als de CCU ontbreekt het daarvoor vaak aan tijd. Ook vroegen verpleegkundigen zich af of voor een bepaalde patiëntencategorie dagelijks wegen geen alternatief kan zijn voor het bijhouden van de vochtbalans.’

Krijgen jouw bevindingen een vervolg?

‘Wat betreft EPIC hoop ik dat er verbetering komt nu we zijn gaan werken met de Rover-app. Daardoor kunnen we aan het bed van de patiënt direct op de telefoon registraties doen. Wat nog niet in de planning staat, maar wel goed zou zijn, is het geven van klinische lessen aan verpleegkundigen en voedingsassistenten om de kennis te verbeteren. Daarnaast is besloten een vervolgonderzoek te starten naar dagelijks wegen als alternatief voor het bijhouden van de vochtbalans. Daar moet dan ook een implementatieplan uit voortkomen. Een student gaat dit project oppakken of ik zelf. Want hoewel het afstudeeronderzoek veel werk was, heb ik de smaak wel te pakken gekregen.’

Hoe was het om de publieksprijs te winnen?

‘Bij ons op de afdeling moeten studenten standaard hun scriptie insturen voor de verpleegkundige afstudeerprijs. Eerst dacht ik: ‘Is dat nou wel nodig?’, maar nu ben ik er blij om. Natuurlijk is het leuk als je werk op deze manier wordt gewaardeerd, maar het stimuleert ook anderen om onderzoek te doen.’

Deel dit artikel in je netwerk